Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
26
maj
2023
Nyköping Öster
Sverige
Sweden
Kallelse till Extra Stämma i Nyköpings rotaryklubbar 2023-05-26 på Odd Fellow
 
  • Stämman kommer att hållas i anslutning till den ordinarie lunchen med början klockan 12.00.
     
  • Vid stämman kommer beslut att fattas om fusion med Nyköping Rotaryklubb enligt utfall av tidigare genomförd enkät.
     
  • Val av president, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning till den nya sammanslagna klubben, Nyköping Rotaryklubb, för rotaryåret 2023/24.
 
Nyköping den 28 april        Presidenterna i Nyköpings rotaryklubbar