Det är hög tid att ta reda på hur vår Rotaryklubb mår efter detta pandemiår. Vad ska vi behålla, förändra, förnya i vår klubb - allt med syftet att Du som medlem skall känna inspiration och stolthet över att tillhöra Rotary.
Året som gått har givit oss många nya insikter och erfarenheter, men det är Du som medlem, som vi vill ska framföra dina åsikter och synpunkter. Det är därför vi vill göra denna enkät och genom dina svar, bidrar Du till att vi anpassar och gör just vår Rotaryklubb ännu mer attraktiv för Dig som medlem.

Styrelsen har formulerat ett antal frågor i den enkät som skickats till dig separat och på några minuter kan Du leverera dina åsikter, som är avgörande för klubbens framtid. Tack för att Du svarar snabbt!

Hälsar Jan-Eric (president även för verksamhetsåret 21/22)