God fortsättning 2022
Hej och välkommen till en ny termin och till vårt första klubbmöte på Odd Fellow på måndag den 10 januari. Vi fortsätter med två klubbluncher på Odd Fellow och ett kvällsmöte i månaden.
Redan nu kan Du lägga in kommande klubbluncher under första kvartalet. Allt under förutsättning att pandemin inte sätter stopp för våra planer, så träffas vi till fysiska möten på Odd Fellow. Skriv in följande måndagar i Din kalender 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3.
 
Planerna för våren är högintressanta lunchföredrag och superspännande kvällsmöten. Vi deltar i Klubbkampen om att ha distriktets bästa hemsida och rekrytera flest nya medlemmar. Några av våra trogna medlemmar har valt utträde och mer fokus på nya medlemmar kommer nu prägla våren. Att öka den digitala förståelsen för att använda såväl CR som hemsidan finns också med i planerna. 
 
Anmäl dig här till årets första lunchföredrag på måndag 10/1. Vår egen Birgit Båvner berättar om sina 15 år som "motorn" i att stödja nyföretagare i regionen.
 
Vi förutsätter att Du är vaccinerad mot Covid-19 och att Du på begäran kan uppvisa giltigt Covidpass och självklart stannar Du hemma vid minsta sjukdomssymtom.
 
 
Hälsar
Jan-Eric
 
 
Inspireras av projekt Rädda Östersjön - kvällsmötet på Sunlight skjuts upp!
 
 
Arbetet med att Rädda Östersjön pågår sedan många år tillbaka inom flera olika verksamheter i samhället. Att Rotaryklubbar runt Östersjön nu alltmer aktiverar sig i projektet känns angeläget och förenar oss Rotarianer.
Inom Rotaryklubbarna i Trosa, Nyköping och Oxelösund har vi nu en aktiv Rädda Östersjöngrupp. Att samverka för att bidra till detta viktiga projekt skall också leda till att vi ökar nyfikenheten på Rotary som organisation.
Vår klubb har därför tagit initiativet till att sprida informationen om projektet bland klubbarna i vårt närområde. 
En separat inbjudan och program kring kvällen skickas ut när pandemi-läget ljusnar.
Återigen allt under reservation för hur pandemin och riktlinjerna kring detta utvecklar sig.