Så här i början av februari märker vi hur dagarna blir längre och kanske ser vi också ljuset i tunneln när det gäller pandemin. Nu
kör vi våra lunchmöten digitalt tom februari och förhoppningsvis återgår vi till fysiska möten och möter våren och varandra i mars.
 
 
Trots pandemin fortsätter vi i vår klubb att med full kraft driva och medverka i för oss angelägna projekt som Sörmlandslägret och Rädda Östersjön. Två projekt där vi har en ledande roll och offensiva planer under våren och sommaren. Projekt Rädda Östersjön har en egen temasida där du kan läsa mer under följande länk Östersjön | Distrikt 2370 (rotary2370.se). Projektet Cykla Utan Ålder (CUÅ) drivs främst av Nyköpingsklubben med Dot i spetsen. Dock är vår plan att på sikt även öka vårt engagemang i CUÅ.
 
Rekryteringen av nya medlemmar pågår för fullt och inom kort planerar vi välja in några nya medlemmar som vill tillhöra vår klubb. Jag vill passa på att citera vår tidigare DG:s kloka ord om tre väsentliga värden med att vara medlem i Rotary:
  1. Det fantastiska nätverket är som en social försäkring som kan användas både privat och yrkesmässigt.
  2. Bildning genom alla de fantastiska föredrag som som breddar vyerna utanför de egna intressena.
  3. Meningen med livet ökar när man tillhör något större, som hjälper andra människor och bidrar till en positiv samhällsutveckling. 

    Väl mött!

    Jan-Eric
 
Mötesreferat den 10 jan 22
 
 
Femton år med Nyföretagare i Nyköping - vår egen Birgit Båvner inledde vårens föreläsningar med en intressant kavalkad från sin tid som ansvarig på Nyföretagarcentrum.
 
En kavalkad med många framgångs-exempel på lyckad coaching från Birgit och det nätverk av duktiga mentorer som hon matchat fram. Nu lämnar Birgit succesivt under året över ansvaret till Sebastian Strid.
 
Birgit hade förutom Sebastian bjudit in Caxton till vårt möte. Caxton bekräftade Birgits känsla och förmåga att hitta rätt mentorer och rätt väg för nyföretagare.
 
Caxton berättade inlevelsefullt om sina erfarenheter som mentor. En roll som han blivit premierad för såväl i Sörmland som i Sverige och nu senast "Global Mentor of the year 2021". 
 
Mötesreferat den 24 jan 22
 
 
Highlights om Vattenfall - i tider när elpriser och hållbar elproduktion är på allas läppar fick vi lyssna till en högintressant presentation av Anders Söderberg från Vattenfall Services.
 
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Vattenfall driver sin verksamhet mot en klimatsmartare livsstil och har ambitionen att genomföra en fossilfri tillvaro inom en generation.

Anders berättade intressant om elproduktionen, energiförbrukning och dom energislag som Vattenfall arbetar med. Självklart fick Anders många frågor kring elpriset och vilka faktorer som påverkar priset.
 
Vägen till en fossilfri tillvaro kräver teknikbaserade innovationer och om Vattenfall levererar kan bara nästa generation berätta.
 
Jennifer Jones - på posten som president för Rotary International 2022/2023
 
Nu är det släppt nästa års logotype och tema från kvinnan på posten som världspresident för Rotary.
 
" Föreställ dig en värld som förtjänar vårt bästa, där vi går upp varje dag och vet att vi kan göra skillnad.”
 
 
 
MedlemsNytt för Nyköping Öster Rotaryklubb
kommer ut en till två gånger i månaden
hälsar Jan-Eric