Rotaryåret 2021-2022 och min två-årsperiod som president i klubben sjunger på sista versen. Det har varit två år med högt engagemang och ambitiösa målsättningar för att vitalisera klubben - trots pandemin.
 
Att tänja på invanda mönster och ändra på organisation och mötesfrekvens har varit en utmaning. Bibehålla medlemmar och utveckla närvaron till en mix av erfarna yrkeskunniga seniorer med nu yrkesverksamma, har varit mindre lyckosam. Dock vi har levt upp till Rotarys kärnvärden, med flera intressanta projekt där vår klubb har varit och är ledande. Klubben är lyckligt lottad med ett antal eldsjälar, som gjort att vi ligger i framkant när det gäller Club Runner och projekt som Sörmlandslägret och Rädda Östersjön.
 
Nu har vi tre mycket spännande lunch- och kvällsmöten kvar innan presidentskiftet den 15juni. Presidentskiftet kommer bli en gemensam lunch på Odd Fellow, tillsammans med övriga Nyköpingsklubbar.
 
Väl mött !
Jan-Eric
 
 
image
 
Kvällsaktivitet - Rädda Östersjön på NK villan 
 
Onsdagen den 20 april anordnade vår klubb en informationskväll om projektet Rädda Östersjön. Vi var drygt 30 personer som först fick lyssna till Guje Östedt Axelsson som presenterade BASRAN = Baltic Sea Rotary Action Network. Därefter en högintressant presentation av docent Linda Kumblad (bilden) från Stockholms Universitet. Linda berättade inspirerande om ett kunskapsbyggande åtgärdsprojekt för att Rädda Östersjön  - Levande kust & Levande vikar. Efterföljande intressanta diskussioner och en välsmakande middag på NKvillan summerade vi denna kvällsaktivitet som mycket lyckad.  
 
 
Från tobaksodling och kronobränneri  - till Sörmlands Sparbank
 
Vid vårt uppskattade kvällsmöte på Sörmlands Sparbank i slutet av mars, var planen att vår egen Göran Hedin skulle presentera rubricerande föredrag. Nu blev det istället ett lunchföredrag den 25 april.
image
Alltid lika fascinerande att lyssna till Göran och hans sagolika historiska gyllene berättelser. Helt utan manus och med sprudlande energi, lotsar han oss åhörare med namn och årtal  genom Nyköpings kända kvarter. Ännu mer detaljer kan den som vill få
i Görans bok om kvarteren kring Sörmlands Sparbank 
 
 
Rotarydagen i Nyköping 29-30 april 
 
image
Distriktskonferensen eller "Rotarydagen i Nyköping" som DG Bosse S. valt att kalla det, genomfördes 29-30 april. En festkväll på Sunlight House med drygt 80 deltagare och en dag med presentationer, information och tid till att samtala.
 
Festkvällen, med inbjudna gäster från Rotary International, fd landshövdingar i Sörmland och Östergötland, kommundirektören i Nyköping, tillsammans med många Rotarianer med respektive blev lyckad.
 
Teater Sörmland underhöll om Nyköpings historia, på ett lättsamt sätt. Insamling till Ukraina med fina priser och ett högt sorl under kvällen, kändes som alla trivdes.
 
Under lördagen - "Rotarydagen" - fick vi lyssna till högaktuella föredrag om pågående projekt i distriktet. Rädda Östersjön, Rotary Peace Center, Shelterbox och ett nytt projekt under rubriken Familjeplanering. En lyckad konferens där medlemmar från vår klubb haft ett extra stort engagemang, under ledning av vår egen Bosse Söderling.
 
Nästa MedlemsNytt kommer ut tidig höst och med inkommande president
P-O Asplund vid tangenterna
 
Tack för mig 
Jan-Eric