Som tillträdande ”nygammal” president ser jag som min främsta uppgift Rotaryåret 2022 – 23 att leda klubben in i en ny organisation, vilket innebär att Nyköpingsklubbarna slås samman till en större och slagkraftigare organisation. Jag och mina presidentkollegor i de två andra Nyköpingsklubbarna inser att en sammanslagning är nödvändig och arbetet med detta är redan påbörjat. Jag hoppas på våra medlemmars stöd i detta arbete, för om Rotary i Nyköping ska ha någon framtid så är det nödvändigt med en sammanslagning.
Jag vet att många har synpunkter på namn, mötestider och annat som kan skapa problem vid en sammanslagning, men jag hoppas att alla ska fokusera på det positiva med att Rotary genom denna process kan leva vidare på ett livskraftigt sätt i Nyköping.
Nyköping Öster Rotaryklubb kommer under året att fortsätta med två lunchmöten per månad och en kvällsaktivitet. Datumen kan du alltid hitta på hemsidan eller i ClubRunner-appen. Eftersom fokus kommer att ligga på att få till en sammanslagning så fort och så bra som möjligt kommer kommitté-arbete och arbetet i våra projekt visserligen att fortsätta ungefär som vanligt, men kanske med något lägre intensitet, t ex kommer jag inte att försöka initiera några nya projekt detta år. Rekrytering av nya medlemmar ska dock prioriteras även i år, men givetvis med information till presumtiva medlemmar om vad som pågår. Därför uppmanar jag er alla att gärna tipsa om nya, som ni tror vill vara med i vår framtida Rotarygemenskap.
Vi vet ju alla vad Rotary innebär för oss och att vi kan göra skillnad på många områden, så var stolt över att du är Rotarian och visa det gärna för andra.