Veckobrev v 12/21
 
Fungerande president:       Jan-Eric Larsson
 
Mötesdatum:                          2021-03-22                 
 
Närvarande medlemmar: 26 via Zoom          
 
Gäster:                                        Helena Broberg, inbjuden av Anders Lundgren
                                                        Erik Berg, Nyköping Gripen RK
                                                 
Klubbens skribent:               Olle Hallberg 
 
Föreläsare :                             Sonja Ek och Anders Lundgren
                                                               
         
Evenemang:                            Ego-föredrag              
 
                                                  _____________________                 
 
 
Mötesreferat : 
 
Presidenten hälsade gäster och egna välkomna – glad över god tillslutning. Inledde med berömmande ord om PETS-utbildningen, som han deltagit i tillsammans med Eva D. Det var 3½ timmar med matnyttig rotaryinformation för alla tillträdande presidenter inom distriktet och tillträdande guvernören Bo S. var nöjd.
 
Dagens program hette ego-info och först ut var Anders Lundgren som driver KiropraktorHälsan tillsammans med hustrun Bodil. De har 4 döttrar i åldern 11 – 21. En har varit ”rotary exchange” i Mexico.
 
Anders är född stockholmare och utbildad chiropraktor efter 5 år utomlands (dk, uk) kom till Nyköping 1996 öppnade praktiken på Slottsgatan 2001 tills. med Bodil. Pandemin har medfört att personalen arbetar med munskydd och patienterna är numera även de iförda sådana De stora lokalerna har underlättat att ta emot kunder utan inskränkning då avskildhet kan ordnas.
 
Som avslutning fick vi en bild på Anders 2020-projekt med altanbygge, handgrävd blomsterpool (?) och veteranbilsintresse -”jag gillar gamla bilar”.
 
Så var det dags för Sonja Ek och då blev det inte så mycket ego-info utan fastmer företagar-sådan i coronapandemins tecken. Nåja att hon satt i stora salen på Hårby säteri, som hon och maken driver, med massor av kossor och hästinackordering – det såg vi. Men skötebarnet Hälsomagasinet vars medlemmar – och de är många och i riskgruppen – måste tas omhand, vilket har inneburit ett planerande med örat på spänn när myndighetsinformationen kom med än det ena än det andra. I en bransch som inledningsvis chockades av uppmaningen ”gå inte på gym.” Minskat antal deltagare i grupperna – 8 mot normalt 40 – med avstånd – även här har lokalernas storlek underlättat. Man har haft öppet hela tiden, inte permitterat personal och PT verksamheten har fungerat. Men tappet räknas i c:a 10%. När alla är vaccinerade och pandemin ”avslutad”, kommer de som suttit hemma och jobbat i fel arbetsställning att behöva komma och träna upp kroppen. Då tar vi igen det !!
 
Avslutningsvis några ord om framtida satsningen på Pelles Lusthus, med en tredje gymlokal och liten restaurang. Det ser vi fram emot.
 
Presidenten tackade Anders och Sonja för programmedverkan– och innan avslutningen meddelade Roger, att Sörmlandslägret enligt arbetsgruppens beslut ställs in i år p.g av pandemin. Och Anders S. pålyste nästa Zoom-möte som ägnas utbildning i ClubRunner – ”missa inte det” som uppmaningen lyder.
 
Vid pennan : Olle Hallberg
 
 
 
ClubRunner Mobile