Funktionärer
President
Past president
Sekreterare
Inkommande sekreterare
Executive secretary
Skattmästare
IT-samordnare
Ordf Klubbkommitté
Ordf Klubbkommitté
Ordf Medlemskommitté
Ordf Programkommitté
Ordf Yrkes- och samhällskommitté
Kontaktperson PR-marknadsföring
Kontaktperson PR-marknadsföring
Kontaktperson Rotary Doctors
Kontaktperson TRF
Kontaktperson ungdomsutbyte
Kontaktperson Östersjöprojektet