Page Stories
Så här i slutet av 2021 kan jag se tillbaka på 18 månader som president i Nyköping Öster Rotaryklubb, en period som är min bästa tid under mina 15 år som Rotary medlem. Rotary är en fantastisk organisation med så många goda syften där den social gemenskapen förgylls med möten där vi får lyssna till intressanta föredrag, diskutera med Rotarykamrater från olika yrkeskategorier och bidra i projekt för att göra gott såväl lokalt som i världen.........