Ett av Rotarys viktigaste syften är ju gemenskapen, ögonkontakt, dialogen och utbyte av erfarenheter på våra lunchmöten. Så klart vi saknar det fysiska mötet, nu startar våra digitala klubbmöten med lite mingel men fokus blir spännande föredrag och presentationer. Vi får snart utvärdera den här mötesformen när vi förhoppningsvis kommer igång med fysiska möten till hösten. Men Rotarys passion för samhörighet och att göra gott har inte förändrats under pandemin.
 
Följ det som händer i CR
Utbildningen "Club Runner för vardagsbruk" hoppas jag Du upplevde som både nyttig och intressant. CR ger Dig alltid närhet till dina Rotarykamrater och till det som händer i klubben och distriktet.
 
Distriktskonferens stundar
Den 17-18 april genomförs årets distriktskonferens och vi har god närvaro från vår klubb. I programmet kan vi läsa att planerade Hasselbacken ersätts med en digitalt konferens med programrubriken "Rotary öppnar möjligheter".
 
Läget i några större projekt
Klubben och distriktet strävar ständigt till att leva upp till sitt humanitära engagemang. Beträffande lokala projekt har vi satt detta på paus till hösten. Vi är dock involverade och har engagemang i flera av distriktets projekt. Här kan Du läsa om aktuella projekt Läget i några större projekt i distriktet | Distrikt 2370 (rotary2370.se)
 
Kommande program
Listan till höger visar kommande program - välkommen att anmäla Dig via din CR app i mobilen