Årsmötet 2020-12-07 beslutade enhälligt, att enligt styrelsens förslag, göra vår käre Ingemar Linné till klubbens första hedersmedlem. Det innebär att Ingemar nu kan stanna i klubben hur länge han vill och utan att betala medlemsavgift. Motiveringen är följande:
Ingemar är civiljägmästare och som länsjägmästare på Gotland valdes han in i Rotary 1973, då i Visby Silverhättan RK. När han sedan fick jobbet som länsjägmästare i Södermanland 1982, blev han medlem i vår klubb. Han var president i klubben 1988–89 och som den förste i klubben tilldelades Ingemar 1993 en Paul Harris Fellow. Under åren 2004–2006 innehade Ingemar den viktiga funktionen som AG (assisterande guvernör) i AG-område 6, bestående av rotaryklubbarna i Nyköping, Oxelösund och Trosa.

Ingemar har under en följd av år varit en föredömlig Rotarian genom hög närvaro och har alltid strävat efter att förverkliga Rotarys ideal och därmed varit en förebild för andra rotarianer och utomstående.

För oss i klubben framstår Ingemar som ett hedrande exempel på mottot ”Osjälviskt tjänande” (Service above self), en rotarian som alltid ställer upp. För att hedra honom och samtidigt stimulera andra kamrater till att leva upp till Rotarys motto, beslutade Nyköping Öster Rotaryklubb att instifta ”Ingemar Linnés pris”. Priset utdelas en gång per år till den klubbmedlem som haft särskilt högt deltagande i klubbens aktiviteter. Det utgörs av ett träd, som i pristagarens namn skänks till Nyköpings kommun, att planteras i Nyköpings tätort på en frekvent besökt plats. Som bevis får pristagaren klubbens ”Ingemar Linné-diplom”.
 
Vid instiftandet måndagen den 24 april 2006 tilldelades priset Ingemar Linné. Sedan dess har ytterligare tolv träd planterats på olika platser någonstans i Nyköping.
 
Vi hälsar därför vår vän Ingemar välkommen som hedersmedlem i
Nyköping Öster Rotaryklubb.